Od jednostavnih tiskanica kao što su welcome i with compliments kartice, promo letci i razglednice pa do najzahtjevnijih materijala poput promidžbenih i konferencijskih kataloga, prospekata, prigodnih brošura, časopisa., mapa, kalendara i plakata., Na zadovoljstvo svih ALFA-2 nebrojeno je puta ispunila i najsloženije zahtjeve klijenata.

GS Review