Savijačice arka (falcerice)

Stahl 56
GUK K 54/6 KTL F4

Stroj za sakupljanje, klamanje i obrezivanje arka

Stahl Bremer 4/STA – ST 100.2

Stroj za sakupljanje araka

Horizon TAC

Automatski stroj za šivanje koncem

Freccia 14 14

Stroj za meki uvez – binder

Horizon BQ 460
Brzorezač – nož (formatB1)
Henn group K115CH
ALFA2 dorada    
Ručni strojevi za:

Kaširanje, zaobljavanje, perforiranje, bušenje, biganje, spiralni uvez, klamanje..